Skip to main content

Mikroutěrky, mikrohadry

Mikroutěrka Exkluziv 40 x 40 cm, 200g/m2

1ks s etiketou/ 200ks kart.

Mikroutěrka Krystal 40 x 50 cm, 200g/m2

1ks s etiketou/ 200ks kart.

Mikroutěrka Quatro 40 x 40 cm, 270g/m2

4ks s etiketou/ 60bal kart.

Mikro na podlahu Quatro 50 x 60 cm, 270g/m2

4ks s etiketou / 60bal. karton

Mikrojelenice 40 x 50 cm, 270g/m2

1ks s etiketou / 300ks kart.

Mikrodrátěnka 30 x 30 cm, 300g/m2

volně bez etikety / 200ks kart.

Mikroultra na podlahu 50 x 60 cm, 300g/m2

200ks / kart. volně bez etikety

Mikroultra na podlahu 50 x 60 cm, 250g/m2

120ks/ kart. volně bez etikety

Mikro Profi 50 x 60 cm, 330g/m2

1ks s etiketou / 100ks kart.

Mikroultra Max 50 x 60 cm, 370g/m2

1ks s etiketou / 100ks kart.

Mikroultra Max 60 x 60 cm, 370g/m2

100ks/ kart. volně bez etikety

Mikroultra Max 60 x 80 cm, 370g/m2

100ks/ kart. volně bez etikety

Mikroutěrka Exkluziv 40 x 40 cm, 200g/m2
blue
Mikroutěrka Krystal 40 x 50 cm, 200g/m2
blue
Mikroutěrka Quatro 40 x 40 cm, 270g/m2
blue
pink
green
yellow
Mikro na podlahu Quatro 50 x 60 cm, 270g/m2
blue
pink
green
yellow
Mikrojelenice 40 x 50 cm, 270g/m2
yellow
Mikrodrátěnka 30 x 30 cm, 300g/m2
yellow
green
Mikroultra na podlahu 50 x 60 cm, 300g/m2
green
Mikroultra na podlahu 50 x 60 cm, 250g/m2
blue
Mikro Profi 50 x 60 cm, 330g/m2
blue
Mikroultra Max 50 x 60 cm, 370g/m2
blue
Mikroultra Max 60 x 60 cm, 370g/m2
blue
Mikroultra Max 60 x 80 cm, 370g/m2
blue